Misyon ve Vizyon

Misyon:
Sağlık bilimleri alanında teorik ve pratik boyutlarıyla güncel donanıma sahip, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, farklı disiplinlerle işbirliği yapabilen, alanında özgün araştırmalar yürütebilen, etik ve insani değerlere bağlı, evrensel ve kültürel özelliklere saygılı, meslek alanında bilgi ve beceri düzeyi yüksek sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Vizyon:
Sağlık bilimleri alanında bilimsel ve toplumsal olarak etki değeri yüksek araştırma ve projeler yürütebilen, yeniliklere ve gelişime açık, tüm bölümleriyle akredite olarak kalite güvence sistemini benimsemiş, donanımlı eğitim ve öğretim kadrosuyla sağlık eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir fakülte olmaktır.