Dekan Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,

Koronavirüs’ün tüm dünyayı etkilediği bu dönemde, alanında özgün araştırmalar yürütebilen, etik ve insani değerlere bağlı, evrensel ve kültürel özelliklere saygılı, meslek alanında bilgi ve beceri düzeyi yüksek sağlık profesyonellerine olan ihtiyaç daha da önem kazanmıştır.  

Fakültemiz nitelikli, güçlü ve genç eğitim kadrosu ve uygulamaya yönelik ders içerikleri ile sizleri, alanında yetkin, donanımlı, bilimsel ve toplumsal olarak etki değeri yüksek araştırma ve projeler yürütebilen, yeniliklere ve gelişime açık sağlık profesyonelleri olarak yetiştirecek kapasitedir.

Fakültemizde öğrenim görecek öğrencilerimiz Ulusal ve Uluslararası programlarda öğrenci ve öğretim elemanlarının değişim amaçlı, karşılıksız destek sağlayan Farabi (Yurtiçi), Erasmus+ (AB Ülkeleri), Mevlana (AB dışındaki ülkeler) programlarından yararlanabilecektir.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi sizleri mesleki yeterliliğe sahip, üretken, uluslararası düzeyde sağlık alanı ile ilgili konuları tartışabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyler olarak yetiştirip; sizlere koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik özel/resmi tüm sağlık kuruluşlarda, üniversitelerde çalışma ve akademik ilerleme fırsatı sunmaktadır.

Sizleri Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak köklü, kültürel zenginliğe sahip, medeniyetin beşiği eşsiz kentimiz Tarsus’a bekliyoruz.

Prof.Dr.Sezgin AYDIN
Dekan Vekili