Birim Kalite Komisyonu

Dekan  V. Prof.Dr. Sezgin AYDIN
Dekan Yrd. (Kalite Temsilcisi) Dr.Öğr.Üyesi Atiye KARAKUL
Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Eylem TOKER
Fakülte Sekreter V. Şükran ÇİMEN
Araştırma Görevlisi Emin DEMİR