Birim Kalite Komisyonu

Dekan V. Prof.Dr. Sezgin AYDIN
Dekan Yrd. (Kalite Temsilcisi) Dr.Öğr.Üyesi Atiye KARAKUL
Bölüm Başkanı Doç.Dr. Eylem TOKER
Fakülte Sekreter V. Şükran ÇİMEN
Araştırma Görevlisi Gamze ALTINTAŞ